แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี 2567แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (ชาย) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (ชาย) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Bronze (ชาย) อายุน้อยกว่า 30 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญ..

฿5,200.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (หญิง) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (หญิง) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Bronze (หญิง) อายุน้อยกว่า 30 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสั..

฿5,200.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Essential ชาย/หญิง (อายุทั่วไป)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Essential ชาย/หญิง (อายุทั่วไป)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Essential ชาย/หญิง (อายุทั่วไป)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญ..

฿3,500.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญญาณชีพ ก..

฿21,500.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโ..

฿20,500.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญญาณชีพ ก..

฿27,500.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ..

฿26,500.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum  ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การ..

฿24,000.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum  ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum  ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ) รา..

฿23,000.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์กา..

฿30,000.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวร้สตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวร้สตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวร้สตับอักเสบ)รายละเอียดกา..

฿29,000.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญญาณชีพ ..

฿7,700.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ..

฿6,700.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver หญิง อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver หญิง อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อายุ 30-40 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์การวัดสัญญาณชีพ..

฿10,000.00

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ..

฿9,000.00

แสดง 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15 รายการ (1 หน้า)