วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขรับบริการแพ็..

฿12,800.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค..

฿2,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม ** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค..

฿5,400.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿7,800.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿6,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿13,000.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿19,000.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿2,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿5,400.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿6,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿13,000.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) ** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค..

฿3,300.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(Vaxigrip) 1 เข็ม** โป..

฿3,600.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿1,890.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม) + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(Vaxigrip) 1 เข็ม** โป..

฿2,300.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่Vaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธ์ุอัพเดทล่าสุดปี 2023..

฿590.00

วัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA) 2 เข็ม

วัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA) 2 เข็ม

วัคซีนไข้เลือดออก (QDENGA) 2 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขรับบริการ..

฿4,100.00

แสดง 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ (1 หน้า)