วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ HPV DNA

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ HPV DNA

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ HPV DNA** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขรับบร..

฿2,800.00

วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี 3 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)

วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี 3 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)

วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี 3 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื..

฿2,800.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เข็ม2หรือ3)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เข็ม2หรือ3)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เข็ม2 หรือ3)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่ง..

฿3,000.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿8,500.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿19,500.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ุ (1เข็ม)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿3,700.00

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿2,300.00

วัคซีนโควิด Bivalent และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนโควิด Bivalent และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนโควิด Bivalent และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเ..

฿800.00

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริ..

฿7,800.00

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)

วัคซีนไข้ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริ..

฿13,900.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไ..

฿750.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไข..

฿750.00

แสดง 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12 รายการ (1 หน้า)