วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1 เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1 เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1 เข็มวัคซีน HPV ป้องกันโรคอะไรบ้างมะเร็งปากช่องคลอด ผนังช่องคลอ..

฿6,200.00

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็ม

วัคซีนงูสวัด (Shingrix) 2 เข็มวัคซีน Shingrix เป็นวัคซีนชนิดไกลโคโปรตีน ที่เป็นชิ้นส่วนของไวรัส 2 เข..

฿11,000.00

วัคซีนนิวโมคอคคัส PCV - 15 (Vaxneuvace) 1 เข็ม

วัคซีนนิวโมคอคคัส PCV - 15 (Vaxneuvace) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธ์ุ (1เข็ม) โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี..

฿3,000.00

วัคซีนนิวโมคอคคัส PPSV23 (Pneumovax) 1 เข็ม

วัคซีนนิวโมคอคคัส PPSV23 (Pneumovax) 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธ์ุ (1เข็ม)โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบ..

฿1,700.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค..

฿2,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม ** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค..

฿5,400.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿7,800.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿13,000.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการก่อนสั่งซื้อสินค้าเงื่..

฿19,000.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿2,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿5,400.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿6,900.00

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) (คนไทย)

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)** โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับบริการ..

฿13,000.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip tetra) 2024 1 เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip tetra) 2024 1 เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip tetra) 2024 1 เข็มVaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธ์ุอัพเดทล่าสุ..

฿450.00

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose 4 สายพันธุ์ (Efluelda) SH2024 1 เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose 4 สายพันธุ์ (Efluelda) SH2024 1 เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High Dose 4 สายพันธุ์ (Efluelda) SH2024 1 เข็มทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีสำห..

฿2,000.00

แสดง 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 16 รายการ (2 หน้า)